Now showing items 1-2 of 2

  • Hagen, Aina Landsverk (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion, 2004)
  • Hagen, Aina Landsverk (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
    Elitefeminister tar i bruk ulike strategier for å endre kvinners sosiale og politiske situasjon i den Islamske Republikken Iran. Gjennom uformelle nettverk og med tidsskrifter som arena samarbeider religiøse og sekulære ...