Now showing items 1-1 of 1

  • Frydenberg, Merete (Master thesis / Hovedoppgave, 1999)
    Hvordan etableres, utvikles og vedlikeholdes kunnskap? Hvilke mønstre og strukturer er med å forme barns og unges kunnskapstilegnelse? Denne hovedfagsoppgaven er en analyse og drøfting hvordan lokalsamfunn og skole gir ...