Now showing items 1-2 of 2

  • Franke, Frode A. (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
    Basert på feltarbeid i to norske og en nordisk virksomhet har jeg studert mellomlederes møte med sin arbeidshverdag i komplekse organisasjoner. I tillegg til disse virksomhetene har jeg også brukt empiri fra en spansk bank. ...
  • Franke, Frode A. (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Basert på feltarbeid i to norske og en nordisk virksomhet har jeg studert mellomlederes møte med sin arbeidshverdag i komplekse organisasjoner. I tillegg til disse virksomhetene har jeg også brukt empiri fra en spansk bank. ...