Now showing items 1-1 of 1

  • Forsberg, Ellen Marie (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Økologisk landbruk har en marginal plass i det norske landbruket, selv om økologisk dyrkingsmetode i dag er utpekt som en ’spydspiss’ for næringa. Det hevdes at den største utfordringen for økologisk landbruk i dag, er å ...