Now showing items 1-1 of 1

  • Fladmoe, Mari Lenander (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Med utgangspunkt i en SOS-barneby i Nord-Italia, har jeg analysert det sosiale nettverket til barnebybarna som bor der. Jeg har vist hvordan ulike aktører innenfor barnas nettverk kan være med å gi en opplevelse av trygghet ...