Now showing items 1-1 of 1

  • Fatland, Erika (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    Den 1. september 2004 tok en gruppe terrorister over 1200 mennesker, flesteparten kvinner og barn, som gisler ved Skole nr. 1 i den lille byen Beslan i Nord-Ossetia, Russland. Gisseldramaet fikk en blodig avslutning den ...