Now showing items 1-1 of 1

  • Enger, Eirin Synnøve (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
    Det empiriske grunnlaget for avhandlingen er mitt 6 måneders lange feltopphold i landsbyen Azmour, som ligger nord- øst i Tunisia. Ekteskapsetablering i Azmour er en svært kompleks prosess, som starter lenge før selve ...