Now showing items 1-1 of 1

  • Enge, Maria Therese (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    Denne oppgaven belyser hva utdanning betyr for kvinner i middel- og øvre middelklasse i en indisk storby, Bangalore. Ved å bruke Giddens (2001) teori om modernitet, ontologisk sikkerhet, autentisk praksis og sivil likegyldighet ...