Now showing items 1-1 of 1

  • De León, Belinda (Master thesis / Hovedoppgave, 1999)
    Denne oppgaven omhandler ulike aspekter ved de spanske sigøynernes (gitanos) etniske identitet. Hovedfokus i oppgaven er endringer av den etniske identiteten manifestert gjennom ulike uttrykk av denne i den lokale kontekst ...