Now showing items 1-1 of 1

  • Daviknes, Katrine (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    I løpet av de siste tiårene har det bolivianske samfunnet gjennomgått store økonomiske, sosiale og politiske endringer som manifesterer seg på ulike måter i samfunnet. På den ene siden har landet nå ett demokratisk styresett, ...