Now showing items 1-1 of 1

  • Christensen, Marit Eline Lervik (Master thesis / Masteroppgave, 2012)
    Denne oppgaven er basert på et syv måneders feltarbeid utført i Drammen, fra februar 2011 til og med lokalvalget 12. september samme år. Oppgaven studerer forbindelsen mellom politisk deltakelse og sosial identifikasjon ...