Now showing items 1-1 of 1

  • Børresen, Jannika (Master thesis / Masteroppgave, 2007)
    Denne oppgaven er basert på et syv måneder langt feltarbeid i Citykirken. Citykirken tilhører Norges største frimenighet, Oslo Kristne Senter (OKS), som har hovedsete på Kjeller. De er en nyetablert menighet som holder ...