Now showing items 1-1 of 1

  • Aglen, Trond (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Avhandlingen er basert på feltarbeid utført i Agadir, Marokko fra 1. desember 2004 til 1. juni 2005. Hovedtema er arbeidsledighet i den tredje verden, og feltets målgruppe er unge arbeidsløse. Marokkos innbyggertall oversteg ...