Now showing items 1-1 of 1

  • Øwre, Jørn C. (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Fra tanken om at folk flest går på jobb stort sett hver dag og at det må være interessant å forsøke å skape litt forståelse rundt dette, startet denne oppgaven og tidlig innsamling av empiri allerede i 1998 da jeg trasket ...