Now showing items 1-1 of 1

  • Øverland, Tonje Meland (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Oppgavetittel: Islands tredelte permisjonsordning. Mødres praksis og lovens intensjon I 2000 ble det vedtatt en ny permisjonslov på Island hvor foreldre fikk ni måneder permisjon. Ordningen er delt i tre og gir mor og far ...