Now showing items 1-1 of 1

  • Østnes, Kristoffer (Master thesis / Masteroppgave, 2016)
    Avhandlingen tar utgangspunkt i den postradikale hverdagen som oppstod etter at ETA erklærte permanent våpennedleggelse i 2011. Dette er en hverdag preget av at den voldelige kampen har stilnet og støtten til baskisk radikal ...