Now showing items 1-1 of 1

  • Ørmen, Linn Helen (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
    Formålet med denne avhandlingen har vært å se nærmere på kubanernes tilpassninger de økonomiske og sosial endringene Cuba har vært igjennom siden den økonomiske krisen på nittitallet, og hvilke implikasjoner dette ...