Hide metadata

dc.contributor.authorJensen, Silje
dc.date.accessioned2017-09-07T22:29:09Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJensen, Silje. Hvilke nyhetssaker deler vi i sosiale medier? En kvalitativ tekstanalyse av nyhetsartikler som ble mye delt i 2015. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57986
dc.description.abstractSammendrag Denne studien tar for seg et utvalg på åtte nyhetsartikler fra ulike sjangere og tema som ble mye delt i sosiale medier i 2015. Studiet har som formål å undersøke fellestrekk blant de artiklene som har blitt mye delt, og hvorfor disse egner seg til deling sett i lys av sosiale mediers funksjon. For å undersøke dette har det blitt brukt en kvalitativ tekstanalyse for med hensikt å avdekke språklige og visuelle egenskaper som finnes i artiklene som kan si noe om hvorfor de deles. Funnene viser at alle artiklene er blitt skrevet innenfor en populærjournalistisk diskurs og at de i hovedsak bygger på identifikasjon som nyhetskriterium. Sett i lys av sosiale mediers funksjon, deler vi saker som er positive, vekker sterke følelser, gir sosiale valuta og som vi kan identifisere oss med. Dette viser til at det er en tydelig sammenheng mellom hvordan tekstene har blitt produsert og hvorfor de egner seg for deling i sosiale medier.nob
dc.description.abstractAbstract This study addresses a selection of eight news articles from different genres and themes that was published and widely shared through social media in 2015. The purpose of the study is to examine common factors among the selected articles and why they are especially suited for sharing, given the current function and workings of social media. Using qualitative text analysis this study aims to uncover written and visual characteristics in the articles that could help to explain why they were shared. The findings suggest that all the selected articles are written within a popular journalistic discourse and that they essentially build upon identification as a news criterion. In light of the current function of social media, we seem to share articles that are positive, arouse strong emotions, provides social capital and that we identify with. This shows that there is a clear connection between how the texts are produced and why they are suited for sharing, given the current function and workings of social media.eng
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleHvilke nyhetssaker deler vi i sosiale medier? En kvalitativ tekstanalyse av nyhetsartikler som ble mye delt i 2015nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-07T22:29:09Z
dc.creator.authorJensen, Silje
dc.date.embargoenddate3017-06-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60808
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57986/1/Master_Jensen-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata