Hide metadata

dc.contributor.authorGravir, Susanne Bjerke
dc.date.accessioned2017-09-07T22:27:58Z
dc.date.available2017-09-07T22:27:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGravir, Susanne Bjerke. Leverer Posten på Facebook? Algoritmer og retorikkens betydning for spredning. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57911
dc.description.abstractDet fins flust av nettsider som kan fortelle deg hvordan du skal nå ut publikum, og det skal ikke mer til enn et kjapt Googlesøk før man blir overlesset med hjelp til hvordan man kan bli mer synlig i sosiale medier. Gjennom en studie av Facebooks algoritme og retorikkens betydning for spredning har denne oppgaven som mål å finne ut av hvordan rekkevidde på Facebook blir påvirket av ulike faktorer. Ved å se på ulik statistikk og egenskapet ved innlegg publisert på Postens Facebook-Side, var målet å finne eventuelle sammenhenger mellom rekkevidde og utvalgte faktorer hentet fra retorikk og algoritmer. Gjennom 3 ulike kvalitative analyser kartla jeg hvorfor og hvordan spredningen til Postens Facebook-innlegg foregår. Resultatene fra disse to metodene kombinert gjorde det mulig å lage en dos and don’ts liste relatert til publisering på Facebook. Funnene viser at for å bli mer synlig på Facebook må brukerne investere mer tid på innlegget og dette oppnår man ved å skape innhold som er relevant for brukeren. Innhold som fremstår som reklame eller pågående vil ha en hemmende effekt på spredning fordi det vil skape flere negative tilbakemeldinger.nob
dc.description.abstractThere is tons of websites that can tell you about how to reach your audience, and a quick Google search will provide you with an overload of help about how to become more visible on social media platforms. Through a study of Facebook’s algorithm and the value of rhetoric, this thesis aims to understand how reach on Facebook is affected by different factors. By looking at statistics and properties of updates published on Posten’s Facebook Page, the goal was to find correlations between reach and specific factors based on rhetoric and algorithm. Through three different qualitative analyses, I looked at why and how Posten’s Facebook updates are spread. The results from these two analyses combined made it possible to make a dos and don’ts list for publishing on Facebook. The findings suggest, among other things, that to become more visible on Facebook the users have to spend time reading/clicking/watching your update, and this is achieved by making content that is relevant to the user. Content that seems like advertising or spamming will have an inhibitory effect on spread because it will generate more negative feedback.eng
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleLeverer Posten på Facebook? Algoritmer og retorikkens betydning for spredningnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-07T22:27:58Z
dc.creator.authorGravir, Susanne Bjerke
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60824
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57911/1/Gravir.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata