Hide metadata

dc.contributor.authorSløier, Tonje Schjølberg
dc.date.accessioned2017-09-07T22:27:41Z
dc.date.available2017-09-07T22:27:41Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSløier, Tonje Schjølberg. «Jeg opplevde det ikke som mobbing der og da, mer et skittent spill jeg ikke helt klarte å reflektere over» - En innholdsanalytisk og diskursanalytisk tilnærming til antisosial atferd i Farmen. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57895
dc.description.abstractAntisosial atferd har lenge vært et omdiskutert og sentralt problemområde i forskningen på reality-TV. Bakgrunnen for denne oppgaven hviler på at det til tross for en rekke studier gjort på antisosial atferd i reality-TV finnes et betydelig mindre arbeid som undersøker antall og typer antisosial atferd i reality-programmer. I tillegg er det i skrivende stund ingen publiserte studier som undersøker hvordan reality-deltakere forstår og snakker om antisosial atferd. Jeg anser det derfor som interessant og ikke minst nødvendig å studere dette nærmere. Dette ved hjelp av ett og samme problemområde; antisosial atferd i Farmen. Oppgaven har to formål. Gjennom en kvantitativ innholdsanalyse undersøker den utbredelsen av antisosiale atferd i Farmen. Deretter, gjennom en kvalitativ diskursanalyse, undersøker den hvordan Farmen-deltakere innad i en reality gameshow-kontekst forstår og snakker om antisosial atferd. Oppgaven presenterer konkrete tendenser som synes å gjøre seg gjeldende i programmet, tendenser som en muligvis vil kunne finne i andre reality-programmer. Oppgaven kan på den måten benyttes som springbrett for videre undersøkelser på området.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.title«Jeg opplevde det ikke som mobbing der og da, mer et skittent spill jeg ikke helt klarte å reflektere over» - En innholdsanalytisk og diskursanalytisk tilnærming til antisosial atferd i Farmennob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-07T22:27:41Z
dc.creator.authorSløier, Tonje Schjølberg
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60678
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57895/1/Sloier2017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata