Hide metadata

dc.date.accessioned2017-09-07T07:31:49Z
dc.date.available2017-09-07T07:31:49Z
dc.date.issued1974
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57864
dc.description.abstractDenne innberetning er resultat av et arkeologisk registreringsarbeid utført etter oppdrag av Buskerud Kraftverker. Arbeidet i marken er utført av fire studenter, Guro Bu, Inger Liv Gøytil Lund, Pål Evensen og Frode Jacobsen, i tiden 14/7 - 3/8 1974. Innberetningene er skrevet av lederne for de to gruppene mannskapene var delt opp i, henholdsvis Pål Evensen (Ossjøen N, n. Hein, Bjordalsvatn) og Guro Bu (Geitsjøen, Hølen, Langevatn, Ossjøen S). Administrasjon av prosjektet, redaksjon og korrektur av innberetningen er ved Cand.mag. Helge Braathen. Konstruksjon av lokalitetskartene er ved Helge Braathen og tegner ved Universitetets Oldsaksamling Tone Strenger. (Grunnlaget for kartene er Widerøes Spesialkart i målestokk 1:10 000 (DAGALI).). Underbestyrer ved Universitetets Oldsaksamling, førstekonservator Irmelin Mastens har bistått med råd og veiledning under hele arbeidet. Det gjøres oppmerksom på at registreringene ved Ossjøen ble delt mellom de to registreringslagene, slik at objektene på nordsiden kommer først i innberetningen, mens sørsiden kommer etter Geitsjøregistreringene. De siste er også ordnet på en noe annen måte enn de første. Steinalder, tufter, jernvinne, dyregraver, bogastelle.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleDagalivassdraget 1974.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorBraathen, Helge
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60576
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57864/1/Dagalivassdraget+1974.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata