Hide metadata

dc.contributor.authorHaugen, Nora Eid
dc.date.accessioned2017-09-04T22:27:44Z
dc.date.available2017-09-04T22:27:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHaugen, Nora Eid. Den groteske humoren i Hollases Krønike: En studie av den groteske kroppshumoren i Ranghild Jølsens forfatterskap. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57778
dc.description.abstractSammendrag I denne oppgaven analyserer jeg humoren i de groteske kroppsskildringene i Jølsens forfatterskap, i all hovedsak i romanen Hollases Krønike fra 1906. Bakhtins teori om latter og groteske kroppsframstillinger i middelalderen og renessansen i Rabelais og skrattets historia, Bergsons utlegning om kroppskomikk i Latteren og Kaysers diskusjon av groteskens karakter i The Grotesque in Art and Literature er hovedvekten i det teoretiske grunnlaget. I analysen har jeg forfulgt noen motiver jeg mener er eksempler på det humoristiske i Jølsens forfatterskap, som både er av grotesk og kroppslig art. Motivene jeg har tatt utgangspunkt i er humoren forbundet med kroppslige typer, tittelkarakteren Hollas’ mange framtoninger, de groteske kroppen som en kontrast til de skjønne kroppene, hvor jeg har tatt utgangspunkt i skildringer av munner, dødsleier og dyrelignende kropper, og den groteske kroppen som et uttrykk for degraderende humor. Avslutningsvis analyserer jeg grotesken som et estetisk virkemiddel i romanen.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleDen groteske humoren i Hollases Krønike: En studie av den groteske kroppshumoren i Ranghild Jølsens forfatterskapnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-04T22:27:44Z
dc.creator.authorHaugen, Nora Eid
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60504
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57778/1/Nora-Eid-Haugen--masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata