Hide metadata

dc.contributor.authorSvean, Hanna Thun
dc.date.accessioned2017-09-01T22:27:36Z
dc.date.available2017-09-01T22:27:36Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSvean, Hanna Thun. Kulturbasert byutvikling i Stjørdal kommune - En studie av aktørers forståelse av Kimen kulturhus. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57740
dc.description.abstractByutvikling har i de senere år dreid seg mer og mer i retning av kulturbaserte strategier. På et overordna plan, har denne masteroppgaven undersøkt hvilke nyanser som finnes i forståelsen og rettferdiggjørelsen av et kulturhus og prosessen rundt planleggingen. Å bygge kulturhus i små byer er en praksis som passer inn i tankegangen om at byers økonomi er avhengig av et steds attraktivitet. Dette skjer ofte i en kontekst der private aktører har påvirkningskraft i planleggingen. Det såes likevel tvil om hvilken betydning attraktiviteten til stedet har for menneskers valg av steder å bosette seg på. Behovet for mer forskning på hvorfor små byer i Norge investerer i dyre kulturhusprosjekt og hvilken rolle kultur faktisk spiller, er utgangspunktet for denne oppgaven. For å besvare problemstillingene utvikles et teoretisk rammeverk for kulturbasert byutvikling i Norge. Undersøkelsen bygger på dybdeintervju med et funksjonelt utvalg av informanter i Stjørdal i Nord-Trøndelag. De representerer en bredde av offentlige, private og sivilsamfunns-aktører som i ulik grad innvirket på planleggingsprosessen av Kimen Kulturhus. Casestudien finner at aktørenes forståelse av idéene som lå bak begrunnelsene om å bygge kulturhuset, ikke er helt samstemte. De vektlegger blant annet kulturhusets rolle i kulturproduksjon og kulturhusets rolle i å tiltrekke seg nye innbyggere i ulik grad. I tillegg finner undersøkelsen at entreprenørpolitikk i den politiske prosessen har hindret opposisjonens muligheter. For å besvare problemstillingene utvikles et teoretisk rammeverk for kulturbasert byutvikling i Norge ved å bruke teorier om kontekstbasert nyliberalisme, entreprenørpolitikk og lokale kulturbaserte strategier.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleKulturbasert byutvikling i Stjørdal kommune - En studie av aktørers forståelse av Kimen kulturhusnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-09-01T22:27:36Z
dc.creator.authorSvean, Hanna Thun
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60467
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57740/1/masteroppgave-Thun-Svean.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata