Hide metadata

dc.contributor.authorWermåker, Morten
dc.date.accessioned2017-08-30T22:27:51Z
dc.date.available2017-08-30T22:27:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationWermåker, Morten. Rabatt eller gratis leiebil – et felteksperiment Effekten av å endre medlemmers rabattordning på reparasjonstilbud hos NAF. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57693
dc.description.abstractI et felteksperiment hos Norges Automobil forbund (NAF) studeres effektene av å endre utformingen av en rabatt de gir sine medlemmer. Hovedformålet er å teste om rabattformen har en effekt på sannsynligheten for at medlemmer velger NAF Verksted til reparasjon av bil. Andelen som velger NAF Verksted omtales som akseptraten, og er den sentrale avhengige variabelen i eksperimentet. Tidligere studier har vist at mennesker kan tillegge gratis produkter en ekstra verdi, utover produktets egen nytte. Idéen om at «gratis» kan øke et produkts nytte, utfordrer standard økonomiske modellers prediksjoner for konsumenters respons på gratis produkter. Oppgaven ser på om dette kan anvendes til å forbedre NAF sin rabattordning. I en periode på to uker erstattes den eksisterende rabatten på reparasjonsprisen med et tilbud om en gratis leiebil. Datasettet benyttet i oppgaven består av samtlige reparasjonstilbud NAF sender ut med tilbud om gratis leiebil samt data fra fire uker med den originale rabatten. Resultatene viser ingen statistisk signifikant effekt av å endre rabattformen, selv om akseptraten er noe høyere når leiebilen er gratis. NAF sine rabattkostnader reduseres drastisk i perioden med gratis leiebil. Videre er det ingen signifikant sammenheng mellom størrelse på rabatten og akseptrate. Kundene virker å respondere lite på rabatten i den eksisterende rabattordningen. Effektene av rabattendringen og rabattstørrelsen, selv om ikke signifikante, har motsatt fortegn av hva som er forventet i en standard økonomisk modell.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleRabatt eller gratis leiebil – et felteksperiment Effekten av å endre medlemmers rabattordning på reparasjonstilbud hos NAFnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-30T22:27:50Z
dc.creator.authorWermåker, Morten
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60425
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57693/1/Werm-kerMorten.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata