Hide metadata

dc.contributor.authorFaryabi, Najieh
dc.date.accessioned2017-08-29T22:28:10Z
dc.date.available2017-08-29T22:28:10Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationFaryabi, Najieh. Bruk av tolketjenester innenfor tannhelsetjenester.. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57648
dc.description.abstractBakgrunn: I Norge er tolketjenester viktig for å kunne gi gode tannhelsetjenester for folk som ikke behersker norsk. Som bakgrunn belyser oppgaven aspekter ved tolkefuksjoner som hva en tolk er og ulike måter å tolke på. Videre beskrives tolkeetikk og tolkutdanning og når det skal benyttes tolk. Målet var å undersøke hvordan tannleger bruker tolketjenester. Metode: Basert på en tilsvarende britisk undersøkelse ble det utviklet et spørreskjema om bruk av tolketjenester til tannleger. Femti tannleger som arbeider instruktørtannleger ved Det Odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo del deltok i spørreundersøkelsen. Datainnsamling var anonym og på papir. Deskriptive data ble beregnet i SPSS. Resultat / konklusjon: To av tre tannleger opplyste at de manglet kunnskap om pasientenes rettigheter for krav om tolk. Mange visste heller ikke hvem som dekker utgiftene til tolken eller hvor de kan henvende seg for å bestille tolk. Til tross for at de aller fleste behandlet pasienter som ikke snakket samme språk som dem, hadde under halvparten benyttet profesjonell tolk. Mange tannleger pekte på tidsbruk som en av de viktigste årsakene til at de velger bort tolk. Dette er en kortsiktig tankegang, hvor man ikke har tatt i betraktning at manglende språkforståelse kan føre til misforståelser som i ettertid medfører til adskillig større ressursbruk enn den ekstra tiden det tar å ha en tolk tilgjengelig under de første konsultasjonene. Tolkebruk burde inngå i grunn- og etterutdanning av tannlegernob
dc.language.isonob
dc.subjecthelsetjeneste
dc.subjectbarn
dc.subjecttolketjenester
dc.subjectinterpreter
dc.subjectfremmedspråk.
dc.subjectTolk
dc.subjecttannhelsetjeneste
dc.titleBruk av tolketjenester innenfor tannhelsetjenester.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-29T22:28:10Z
dc.creator.authorFaryabi, Najieh
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60373
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57648/1/Najieh-Faryabi_-ferdig_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata