Hide metadata

dc.date.accessioned2017-08-29T09:06:29Z
dc.date.available2017-08-29T09:06:29Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57600
dc.description.abstractSensommeren 2014 ble det gravd ut deler av et koksteinslag på Bleken i Lillehammer kommune, som med all sannsynlighet kan knyttes til bryggevirksomhet i høymiddelalder. Undersøkelsen ble foretatt som en maskinell flateavdekking i kombinasjon med to anlagte sjakter i henholdsvis øst-vest og nord-sør gående retning, for å dokumentere lagets utstrekning og omfang. Lokaliteten ble ikke avdekket i sin helhet, da koksteinslaget strekker seg ut over tiltaksgrensen i nord, sør, vest og øst. Tykkelsen på laget indikerer en relativt omfangsrik virksomhet. Under koksteinslaget ble det påvist et fossilt jordbrukslag med datering til tidlig middelalder. Jordbrukslaget har vært gjødslet. Det har ikke vært mulig å definere driftsformen mer presist, men begge aktivitetslagene viser til ulike former gårdsvirksomhet i utkanten av det middelalderske tunet på Bleken. Det ble tatt ut seks kullprøver og en jordmikromorfologisk prøve i forbindelse med undersøkelsen. Tre kullprøver ble vedartsanalysert ved Moesgård museum og deretter datert ved Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Den jordmikromorfologiske prøven ble analysert av Dr. Richard Macphail ved University College London. Prosjektleder: Ingar M. Gundersen.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Arkeologisk seksjon
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKoksteinslag. Bleken Søre, 145/1, Lillehammer kommune, Oppland fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorGundersen, Ingar M.
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60269
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57600/1/RPT_OPP_Lillehammer_Bleken_290817.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata