Hide metadata

dc.contributor.authorMartinsen, Kristian
dc.date.accessioned2017-08-28T22:28:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationMartinsen, Kristian. Tannturisme - En oversikt over lovverk og praktisk gjennomføring av Helfo-refusjon for tannbehandling utført i andre EØS-land. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57586
dc.description.abstractAndelen pasienter som har fått innvilget Helfo-refusjon for tannbehandling utført i andre EØS-land har økt betydelig siden loven ble innført i 2011, med da et omfang på 1,7 millioner kroner, til 17 millioner kroner i 2015. Dette er foreløpig relativt små tall sammenlignet med Helfos utbetalinger på 2,3 milliarder kroner for tannbehandling utført i Norge, - eller Helfos totale kostnader på 32 milliarder kroner i 2015. Totalt ser man at refusjon i forbindelse med tannbehandling i EØS land representerte den nest største utgiftsposten for Helfo etter fysioterapi. Ungarn er det landet hvor den største andelen av tannbehandlingen utføres, etterfulgt av Spania og Polen. Verden har et økende problem med ulike typer antibiotikaresistente bakterier. Dette problemet er heldigvis fortsatt lite i Norge, men er også økende her. Spredningsfaren øker ved økt bruk av helsetjenester i utlandet. Som pasient i utlandet mister man rettigheten til Norsk pasientskadeerstatning, man kan slite med å finne en norsk tannlege som vil overta behandlingsansvaret, man søker om refusjon fra Helfo i etterkant slik at evt. risiko for å ikke få innvilget refusjon ligger på pasienten. Det foreligger ingen kontrollfunksjon for tannlegearbeider utført i EØS land, som det gjør i Norge. Tannleger i Norge og utlandet har ulik behandlingsfilosofi. Refusjonsordningene i slike lavkostland er etter standard norske refusjonstakster. Tekniske deler eller materialer som inngår i behandlingen gis ingen garanti for er originaldeler eller materialer uten allergent innhold.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleTannturisme - En oversikt over lovverk og praktisk gjennomføring av Helfo-refusjon for tannbehandling utført i andre EØS-landnob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2017-08-28T22:28:25Z
dc.creator.authorMartinsen, Kristian
dc.date.embargoenddate3017-05-18
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60303
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57586/1/Tannturisme---masteroppgave-FERDIG.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata