Hide metadata

dc.contributor.authorHannevold, Helene
dc.date.accessioned2017-08-28T22:28:10Z
dc.date.available2019-05-21T22:46:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationHannevold, Helene. Juvenil idiopatisk artritt: En retrospektiv studie av pasienter undersøkt av det tverrfaglige JIA-teamet ved Det odontologiske fakultet (UiO). Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57568
dc.description.abstractJuvenil idiopatisk artritt (JIA), også kjent som barneleddgikt, er den vanligste kroniske revmatiske sykdommen hos barn. Rapportert prevalens på kjeveleddinvolvering hos denne pasientgruppen er høy, og strekker seg helt opp til 87% (1,2). Det hevdes at kjeveleddet er det leddet som oftest er affisert i barn med JIA (3). Allmenntannleger bør besitte grunnleggende kunnskap om diagnosen, da dette er en pasientgruppe flere kan forvente å møte i praksis. Foruten artralgi og stivhet, kan JIA-pasientene oppleve hevelser, og nedsatt mobilitet i affiserte ledd (4). Persisterende inflammasjon av kjeveleddet kan forårsake asymmetrisk vekst av mandibelen, mikrognati og redusert gapeevne (5,6). Tidlig og målrettet behandling vil kunne bremse sykdomsforløpet, begrense skadeomfanget, og redusere fremtidig behandlingsbehov. Fagmiljøet på Det odontologiske fakultet i Oslo var tidlig ute med studier på kjeveleddinvolvering hos JIA-pasienter. I 2010 ble et internasjonalt forskernettverk, EUROtmJOINT, initiert av professor Tore Bjørnland (oralkirurg), professor Tore A. Larheim (kjeve- og ansiktsradiologi) og professor Bjørn Øgaard (kjeveortoped). I perioden 2005-2014 ble det henvist 47 pasienter til det tverrfaglige JIA-teamet. Totalt har 44 (93,6 %) av disse pasientene vært til utredning og/eller behandling i perioden 2006-2016. Denne masteroppgaven er en retrospektiv studie der journalinformasjonen hos pasienter undersøkt hos det tverrfaglige JIA-teamet ved Odontologisk fakultet (UiO) er gjennomgått. Målet med denne oppgaven er å kunne bidra med informasjon rundt hvilke odontologiske utfordringer pasienter med JIA presenterer, samt bidra med informasjon rundt diagnostikk og behandling av pasientgruppen. Det er og et ønske at økt fokus på diagnosen i fagmiljøet skal stimulere til et nærmere interdisiplinært samarbeid mellom odontologiske og andre medisinske faggrupper.nob
dc.language.isonob
dc.subjectJuvenil idiopatisk artritt
dc.subjectJIA
dc.subjectbarneleddgikt
dc.subjectkjeveleddsaffeksjon
dc.subjectkjeveleddinvolvering
dc.subjectkjeveleddsartritt
dc.subjectrevmatisme
dc.titleJuvenil idiopatisk artritt: En retrospektiv studie av pasienter undersøkt av det tverrfaglige JIA-teamet ved Det odontologiske fakultet (UiO)nob
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2017-08-28T22:28:10Z
dc.creator.authorHannevold, Helene
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60301
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57568/7/JIA-Andreassen-Hannevold-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata