Hide metadata

dc.contributor.authorJansen, Jeanette
dc.date.accessioned2017-08-25T22:27:46Z
dc.date.available2017-08-25T22:27:46Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationJansen, Jeanette. Sjef i eget liv? Brukerstyrt personlig assistanse og ønsket om selvstendighet hos unge voksne med fysisk funksjonshemning. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57485
dc.description.abstractUtgangspunktet for denne oppgaven er unge voksne som lever med fysisk funksjonshemning og har brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Jeg har i løpet av seks måneder vært sammen med flere personer som har denne ordningen og deres assistenter. I løpet av feltarbeidet har jeg også fått innblikk i leverandører av BPA, brukerorganisasjoner for funksjonshemmede og kommunale råd i flere ulike bydeler i Oslo. For de som har ordningen er BPA en viktig del av deres liv, og en organisering av kommunale tjenester de er svært fornøyd med å ha. Det er i tillegg et stort ansvar de påtar seg, når de selv blir ledere for assistentene som jobber for dem. Gjennom deltakende observasjon har jeg samlet inn data om samhandlingen mellom arbeidsledere og assistenter i ulike sammenhenger. Jeg har ønsket å undersøke hva BPA er og hvilken betydning ordningen har i livet til unge funksjonshemmede. Et betydelig fokus i denne teksten er hvordan begge parter håndterer de rolledilemmaene som kan oppstå i møte med ulike sosiale situasjoner de befinner seg i sammen. I tillegg har jeg forfulgt spørsmålene rundt hva assistanse er, og hvorfor det er så viktig for noen å skille mellom omsorg og assistanse. Mitt argument er at BPA gir personer med funksjonshemming frihet til å leve det livet de selv ønsker, og at dette resulterer i at de lever liv som kan bli ansett som ”et vanlig hverdagsliv” i Norge i dag. Denne oppgaven belyser også hvordan likhet og normalitet preger hverdagslivet til personer med funksjonshemning, og er et bidrag til etnografien om likhet og likeverd i Norge i dag. Jeg undersøker hvordan BPA er en del av det skandinaviske normaliseringsprinsippet, og har fokus på informantenes opplevelser, utfordringer og erfaringer av hvordan det er å styre eller jobbe i en BPA-ordning. Mine funn omhandler hvordan BPA bidrar til å gi funksjonshemmede autonomi over sitt hverdagsliv og muligheten til å utøve en rekke roller i sine liv som er viktige for dem.nob
dc.language.isonob
dc.subjectNorge
dc.subjectnormalitet
dc.subjectavhengighet
dc.subjectroller.
dc.subjectautonomi
dc.subjectfunksjonshemning
dc.subjectlikeverd
dc.subjectnormalisering
dc.subjecthverdagsliv
dc.subjectbrukerstyrt personlig assistanse (BPA)
dc.subjectlikhet
dc.subjectfunksjonshemmet
dc.titleSjef i eget liv? Brukerstyrt personlig assistanse og ønsket om selvstendighet hos unge voksne med fysisk funksjonshemningnob
dc.title.alternativeBoss of one's life? Personal assistance and independence in the life of young adults with disabilitieseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-25T22:27:46Z
dc.creator.authorJansen, Jeanette
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60198
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57485/1/SJEF-I-EGET-LIV-JEANETTE-JANSEN-SAI.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata