Hide metadata

dc.contributor.authorSvarva, Vivi Bull
dc.date.accessioned2017-08-23T22:27:26Z
dc.date.available2017-08-23T22:27:26Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSvarva, Vivi Bull. Lederes bidrag til ekstraordinær innsats og tilfredshet blant ansatte. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57444
dc.description.abstractFormålet med studien er å få en bedre forståelse av transformasjonsledelse, transaksjonsledelse og passiv unngående ledelse som predikatorer for å skape ekstra innsats hos ansatte og tilfredshet blant ansatte i en norsk kontekst. Studien tar utgangspunkt i lederstilene som helhet samt deres underdimensjoner. Forholdene ble undersøkt ved hjelp av en tverrsnittstudie basert på tre norske virksomheter (N= 659), hvor lederne og ansatte besvarte spørreskjemaet Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ). Det ble anvendt hierarkisk multippel regresjonsanalyse for å undersøke hypotesene. Resultatene viser at transformasjonsledelse er positivt assosiert med utfallene, med unntak av underdimensjonen integritet. Videre er dimensjonen laissez- faire ledelse, tilknyttet passiv- unngående ledelse, negativt assosiert med utfallene. Sammenhengen mellom transaksjonsledelse og utfallene er noe mer komplisert, da kun underdimensjonen betinget belønning har en signifikant effekt på å skape tilfredshet. Funnene fra studien tyder på at organisasjoner som ønsker tilfredse medarbeidere som yter ekstra på jobb, bør ha ledere som anvender en transformasjonell lederstil og unngår atferd knyttet til passiv- unngående ledelse.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleLederes bidrag til ekstraordinær innsats og tilfredshet blant ansattenob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-23T22:27:26Z
dc.creator.authorSvarva, Vivi Bull
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60176
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57444/1/Masteroppgave_VBS.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata