Hide metadata

dc.contributor.authorEeg, Leo
dc.date.accessioned2017-08-21T22:30:32Z
dc.date.available2017-08-21T22:30:32Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationEeg, Leo. Semantisk analyse av norske verb og preposisjonar som frase og i preposisjon-verb-samansetningar. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57408
dc.description.abstractDenne oppgåva samanliknar 33 uttrykk som består verb og etterstilt preposisjon, kalla frase, med 33 liknande samansetningar med preposisjon som forledd til verb (t.d. DRA PÅ-PÅDRA). Frasar og samansette former med like element er her kalla par. Slike uttrykk er også kalla frasale verb, partikkelverb og verbpartikkelkonstruksjonar. Bakgrunn for samanlikninga er å sjå kva for samband ein frase og ei liknande samansett form har i tyding, i norsk talespråk. Det er ulik grad av likskapar i kvart par, nokre er så godt som synonyme i særskilde tydingar (TA OVER-OVERTA), andre har tydingar utan eit klart samband (GI TIL-TILGI). I tillegg til å vise korleis samansette former er relaterte til frasar, undersøkjer denne oppgåva også kva som motiverer ulike tydingar av kvar frase og samansett form, etter elementa dei består av. Samanlikninga av frasar og samansette former er gjort på bakgrunn av korpusmateriale frå norsk talespråk, og det er tydinga og bruken til para i talespråket som er utgangspunktet. Viktige punkt er den grunnleggjande, romlege tydinga frasen kan uttrykkje og ekstensjonar av denne.nno
dc.language.isonno
dc.subjectpartikkelverb
dc.subjectfrasale verb
dc.subjectverb
dc.subjectpartikkel
dc.subjectpreposisjon
dc.subjectnorsk talespråk
dc.titleSemantisk analyse av norske verb og preposisjonar som frase og i preposisjon-verb-samansetningarnno
dc.title.alternativeSemantic analysis of Norwegian verb particle constructions and similar particle verb compoundseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:30:32Z
dc.creator.authorEeg, Leo
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60150
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57408/1/MA-LE-2017.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata