Hide metadata

dc.contributor.authorTveit, Annabel
dc.date.accessioned2017-08-21T22:28:38Z
dc.date.available2017-08-21T22:28:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationTveit, Annabel. Personellseleksjon: Anvendelse av seleksjonsmetodikk i praksis. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57269
dc.description.abstractEn økende bekymring og utfordring innen organisasjonspsykologi og personellseleksjon er skillet mellom forskning og praksis. Formålet med denne studien er å undersøke skillet mellom forskning og praksis innen seleksjon i bank- og finansbransjen i Norge, ved å undersøke tre virksomheters bruk og oppfatning av seleksjonsmetodikk. Resultatene indikerer at virksomhetene benytter forskningsbaserte metoder i seleksjonsprosessen. Virksomhetene anvender derimot ikke de kombinasjonene av metoder som forskning anbefaler som mest treffsikre, nemlig evnetester (mål på generell mental evne) i kombinasjon med integritetstest eller strukturert intervju. Evnetestene blir heller ikke ansett som av større betydning enn andre seleksjonsmetoder i prosessen, på tross av at forskning viser at metoden kan predikere fremtidig jobbprestasjon bedre enn andre metoder. Resultatene indikerer at virksomhetene benytter flere informasjonskilder til å vurdere hvilke metoder som skal anvendes i prosessen. Kandidatopplevelse står sentralt i denne vurderingen i samtlige tre virksomheter. Praktikerne i studien oppfatter relevant forskning som mangelfull, og dermed mindre relevant for organisatorisk praksis. Praktikere kan med fordel inkludere evidens i større grad ved å gjøre en kritisk vurdering av betydningen av evidensen for organisatorisk praksis. Generelt er det behov for et nærmere samarbeid mellom forskere og praktikere.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titlePersonellseleksjon: Anvendelse av seleksjonsmetodikk i praksisnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:28:38Z
dc.creator.authorTveit, Annabel
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59973
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57269/1/Personellseleksjon-i-praksis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata