Hide metadata

dc.contributor.authorUthyaharan, Geerthana
dc.date.accessioned2017-08-21T22:28:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationUthyaharan, Geerthana. Mucoadhesive buccale filmer til barn: Utvikling av formulering og studier i en biorelevant munnhulemodell. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57252
dc.description.abstractLegemiddelbehandling av barn krever egnede doseringsformer for å få optimal effekt og sikkerhet, og er på mange måter utfordrende fordi det er få alderstilpassede legemiddel-formuleringer på markedet i dag. For å øke sikkerhet og redusere risiko for feilmedisinering er det behov for flere kliniske studier som dokumenterer effekt hos barn samt utvikling av flere egnede doseringsformer. Buccale filmer er blant de mange nye alternativene til barn som er under utvikling, hvor interessen har økt de siste årene. Buccale filmer er en nyskapende legemiddelform som er beregnet for administrasjon i munnhulen, hvor den festes til buccalmucosa og kan levere legemiddel både til lokal og systemisk effekt. Ettersom filmer er en fast dosert legemiddelform gir de god doseringsnøyaktighet og stabilitet. Studiene i denne masteroppgaven hadde hovedvekt på utvikling av buccale filmbaserte formuleringer med gode mucoadhesive egenskaper. Samtidig var det et viktig delmål å videreutvikle en metode for bestemmelse- og rangering av formuleringers mucoadhesive egenskaper i en simulert munnhulemodell. Filmer med to tungt-løselige modellvirkestoff, furosemid og indometacin, ble fremstilt ved solvent casting metode. For å øke løseligheten til de tungløselige virkestoffene ble de solubilisert i miceller av ko-polymeren Soluplus®. Filmformuleringene som ble utviklet inneholdt Soluplus®, og én av de mucoadhesive polymerene HPMC eller Lycoat®, samt glyserol og virkestoff. Filmer ble castet ved bruk av en Erichsen Coatmaster. De egnede filmene ble karakterisert med hensyn til vanninnhold, masse, filmtykkelse, mekaniske egenskaper, henfall, svelling, erosjon, kvantitativt innhold, mucin-interaksjon og evnen til mucoadhesjon mot simulerte mucosaloverflate som cellofan og HT29-MTX celler i en biorelevant munnhulemodell. Karakteriseringen av filmene viste at filmene med furosemid egnet seg for videre arbeid, og ble derfor testet videre på mucoadhesjonsmodellen med HT29-MTX celler. Det ble vist at Soluplus®-miceller ikke virket toksisk på cellene, i det konsentrasjonsområdet som ble testet. Filmformuleringen med furosemid som virkestoff og 16 % Soluplus®, 2,5 % glyserol og 0,5 % Lycoat®, viste seg å ha gode mucoadhesive egenskaper både i mucin-interaksjonstesten og mucoadhesjonsmodellen. HT29-MTX celler som buccalmucosa simulant i mucoadhesjonsmodellen viste god retensjon av furosemid til overflaten. Ytterligere arbeid og optimalisering av formuleringer basert på disse resultatene kan i fremtiden være nyttig for utvikling av nye alderstilpassende buccale filmer til barn.nob
dc.language.isonob
dc.subjectbiorelevant
dc.subjectretensjon
dc.subjectretensjonsmodell
dc.subjectBioadhesjon
dc.subjectfurosemid
dc.subjectkarakterisering
dc.subjectbuccale filmer
dc.subjectorale filmer
dc.subjectmucoadhesjon
dc.subjectmunnhulemodell
dc.subjectfilmer
dc.subjectindometacin
dc.subjectHT29-MTX
dc.subjectcellofan
dc.subjectgelatin
dc.subjectceller
dc.titleMucoadhesive buccale filmer til barn: Utvikling av formulering og studier i en biorelevant munnhulemodellnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:28:24Z
dc.creator.authorUthyaharan, Geerthana
dc.date.embargoenddate3017-05-15
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60005
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57252/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata