Hide metadata

dc.contributor.authorGrafinski, Patryk Oskar
dc.date.accessioned2017-08-21T22:28:14Z
dc.date.available2017-08-21T22:28:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationGrafinski, Patryk Oskar. Parallel artificial liquid membrane extraction av et basisk legemiddel og dets polare metabolitter fra urin. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57239
dc.description.abstractFor første gang ble det vist at parallel artificial liquid membrane extraction (PALME) var i stand til å ekstrahere et basisk legemiddel og tilhørende metabolitter med store forskjeller i polaritet (-1.2 < log P < 2.5) fra urin i ett prøveopparbeidelsestrinn. Modellsubstansene i dette prosjektet var legemidlet venlafaksin med tilhørende metabolitter, hvorav to av disse var glukuronider med zwitterioniske egenskaper. PALME ble utført fra kommersielle 96-brønnsplater. Modellsubstansene ble ekstrahert fra alkalisk urinprøve (donorfase), gjennom en supported liquid membrane (SLM) av organisk løsningsmiddel immobilisert i en porøs membran av polyvinylidenfluorid (PVDF), og inn i sur vandig akseptorfase. Etter ekstraksjon ble akseptorfasen analysert direkte med ultra-high performance liquid chromatography-mass spectrometry (UHPLC-MS). Optimalisering av ekstraksjonsbetingelser fokuserte i stor grad på den kjemiske sammensetningen av fasene i PALME. Donorfasen besto av 125 µl urinprøve som ble justert med 115 µl 0.75 M bikarbonat-karbonatbuffer med pH 10.5 og 10 µl intern standard (venlafaksin-D6 hydroklorid). SLM hadde et volum på 4 µl. Den var sammensatt av et helt nytt organisk løsemiddel i PALME sammenheng, tripentylfosfat, som ble blandet sammen med 25% av en bæremolekylløsning, Aliquat 336. Aliquat 336 er en teknisk blanding av alkylerte ammoniumklorider med trioktylammoniumklorid som hovedkomponent. Akseptorfasen var 50 µl av en 20 mM maursyreløsning. Ekstraksjoner foregikk i 45 min og ble fremmet av et orbitalt ristemønster med en hastighet på 900 rpm. Metoden gjennomgikk en evaluering basert på retningslinjer fra de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) der både intra- og interdaganalyse ble gjennomført. Korrelasjonskoeffisienter (r2) for linearitet hadde verdier mellom 0.98 og 0.99. Over 90% av resultatene fra evalueringen oppfylte krav med hensyn på presisjon og nøyaktighet. Det ble ikke observert overdrag i systemet. Resultatene bekreftet potensialet av PALME og åpnet veien for ytterligere applikasjoner med polare analytter eller analytter innenfor et betydelig polaritetsvindu.nob
dc.language.isonob
dc.subjectsupported liquid membrane
dc.subjectvenlafaksin
dc.subjectparallel artificial liquid membrane extraction
dc.subjectbasisk legemiddel
dc.subject96-brønnsplater
dc.subjectmetabolitter
dc.titleParallel artificial liquid membrane extraction av et basisk legemiddel og dets polare metabolitter fra urinnob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:28:14Z
dc.creator.authorGrafinski, Patryk Oskar
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59961
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57239/1/Master-skriving-15-05-2017-POG.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata