Hide metadata

dc.contributor.authorStrømstad, Tiril
dc.date.accessioned2017-08-21T22:28:06Z
dc.date.available2019-05-12T22:46:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationStrømstad, Tiril. Formulering og karakterisering av fotosensitiser i Natural Deep Eutectic Solvents (NADES). Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57229
dc.description.abstractDet er stadig behov for å fokusere på en mer miljøvennlig produksjon av organiske løsemidler. Natural Deep Eutectic Solvents som er en naturlig eutektisk blanding, kan være et godt og nytt alternativ. Blandingene består av naturlige stoffer som sukkere, organiske syrer, aminosyrer og choline derivater som er i naturen (1). Hver enkelt NADES har spesielle egenskaper i form av pH, viskositet, absorpsjonsspekter og evne til å løse vannuløselig stoffer (2; 3). Samtidig er det også et stort problem med resistensutvikling hos bakterier. En lovende metode er antimikrobiell fotodynadmisk terapi som baserer seg på at fotosensitive stoffer lager toksiske oksygenforbindelser ved bestråling med lys (4). Til denne bruken er porfyriner et kjent alternativ, men disse stoffene er ofte lite løselige i vannholdige medier, og det er på sikt et ønske om å lage et produkt som kan brukes direkte på infiserte sår. Dette produktet kan være i form av en spray eller liniment. NADES er et mulig alternativ for å løse porfyrinene, samtidig som de er enkle, billige og miljøvennlige å produsere (5). De fleste NADES som ble produsert klarte å løse en viss mengde av porfyrinet 5, 10, 15, 20-Tetrakis (4-hydroxyphenyl)-21H, 23H-porphine (THPP), som har vist seg å ha bakteriedrepende egenskaper i kombinasjon med lys (6). Gjennom oppgaven undersøkte jeg 8 NADES som tidligere var produsert på avdelingen. Det ble observert at enkelte NADES egnet seg dårlig til å løse porfyrinet THPP, og andre NADES forandret viskositet og utseende over tid, det er derfor usikkert om disse er gode nok til å brukes videre til en eventuell formulering. Det ble også undersøkt om vanninnholdet i hver enkelt NADES hadde noen betydning for løseligheten, og hvilken produksjonsmetode av NADES som egnet seg for å få det beste produktet. Et utvalg NADES med lovende egenskaper ble plukket ut til videre undersøkelser med tanke på holdbarhet etter tilsetting av porfyrinet THPP, fotostabilitet og senere autoklavering. Her ble det igjen plukket ut NADES som viste de beste egenskapene for et eventuelt sluttprodukt.nob
dc.language.isonob
dc.subject
dc.titleFormulering og karakterisering av fotosensitiser i Natural Deep Eutectic Solvents (NADES)nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-21T22:28:06Z
dc.creator.authorStrømstad, Tiril
dc.identifier.urnURN:NBN:no-60105
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57229/7/pdf-Masteroppgave-Tiril-Str-mstad-Farmasi.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata