Hide metadata

dc.contributor.authorSveen, Jørgen Hamre
dc.date.accessioned2017-08-18T22:28:08Z
dc.date.available2017-08-18T22:28:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSveen, Jørgen Hamre. Hvem trakk ut proppen?. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57186
dc.description.abstractI denne oppgava drøfter jeg de mulige årsakene bak overgangen til mindre og mer individuelle basseng på romerske bad i det østlige middelhavsområdet i seinantikken. Jeg ser nærmere på om dette kan ha vært et resultat av: 1) Generell økonomisk nedgang, og overføring av ressurser fra sivile til militære formål, 2) nedgangen i euergetismen, det vil si lokale stormenns vilje til å donere til fellesskapet, 3) nedgang i vannforsyningssystemet eller tilgangen på brensel, 4) kristen kritikk av felles nakenhet, luksus, livsnyting og andre aspekter ved den romerske badekulturen som deler av den kristne bevegelsen reagerte negativt på, eller 5) de seinantikke biskopenes økte makt og posisjon i sine respektive byer. Jeg konkluderer med at dette kan forklares med et samspill mellom økonomiske og religiøse mekanismer. Denne overgangen kan ha blitt utløst av den vanskelige økonomiske situasjonen på 200-tallet, for så å ha blitt mer omfattende i siste halvdel av 300-tallet, sannsynligvis på grunn av videre militarisering, nedgang i euergetismen og kristendommens økte gjennomslagskraft. På 400-tallet og framover fortsatte denne tendensen, antageligvis på grunn av høye militære utgifter, ytterligere nedgang i euergetismen, biskopenes økte makt og mer omfattende kristen innflytelse.nob
dc.language.isonob
dc.subjectSeinantikken
dc.subjectRomerske bad
dc.subjectRomersk historie
dc.subjectBadekultur
dc.subjectAntikken
dc.titleHvem trakk ut proppen?nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-18T22:28:08Z
dc.creator.authorSveen, Jørgen Hamre
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59917
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57186/1/Sveen_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata