Hide metadata

dc.contributor.authorRosenberg, Sverre Erland
dc.date.accessioned2017-08-18T22:27:53Z
dc.date.available2017-08-18T22:27:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationRosenberg, Sverre Erland. Stender og kongemakt under Frederik III, 1648-1670: Hvorfor eneveldet ble innført, og hvordan det fungerte sammenliknet med andre enevoldsstater.. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57168
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et bidrag til historieforskningen rundt Danmark-Norge og statsomveltningen som fant sted høsten 1660. Masteroppgaven tar for seg de sosiale og politiske konfliktene som oppsto mellom de forskjellige stendene, og hvordan det bidro til at arvemonarkiet ble innført i Danmark. Dette førte til mange spørsmål om hvordan den nye statsformen skulle ta form, ettersom det ikke fantes noen danske tradisjoner eller rettslig presedens som definerte rammene rundt arvemonarkiet. Dette tillot Frederik III å innføre en eneveldig statsforfatning. Masteroppgaven drøfter hva slags alternativer Frederik III hadde til eneveldet og hvordan Frederik IIIs enevelde stiller seg sammenliknet med monarkistiske modeller i andre europeiske land. Konfliktene mellom stendene var ikke et særdansk fenomen, men en trend som gikk igjen i mange europeiske land. Hvordan statsforfatningen ville se ut avhang i stor grad av hvilken stand kongemakten valgte å samarbeide med. I Frankrike samarbeidet kongemakten med borgerskapet, mens den i Brandenburg-Preussen samarbeidet med adelen. Denne masteroppgaven beskriver hvordan Frederik III forholdt seg til stendene, og hvordan samarbeidet med disse utfoldet seg.nob
dc.language.isonob
dc.subjectDanmark
dc.subjectStand
dc.subjectEnevelde
dc.subjectKongemakt
dc.subjectFrederik 3
dc.subject1660
dc.subjectStender
dc.subjectDanmark-Norge
dc.titleStender og kongemakt under Frederik III, 1648-1670: Hvorfor eneveldet ble innført, og hvordan det fungerte sammenliknet med andre enevoldsstater.nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-18T22:27:53Z
dc.creator.authorRosenberg, Sverre Erland
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59905
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57168/1/Masteroppgave-v2017-Rosenberg.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata