Hide metadata

dc.contributor.authorStangeland, Julia
dc.date.accessioned2017-08-18T22:27:37Z
dc.date.available2017-08-18T22:27:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationStangeland, Julia. Svart på kvitt med nokre gråtoner Ein analyse av 7 ulike medium si dekning av gjennomføringa av Brent jords taktikk i, og tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms i perioden frå oktober 1944 til frigjeringa 8. mai 1945.. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57149
dc.description.abstractI denne oppgåva har eg sett på korleis 6 aviser og sundagstalane til Toralv Øksnevad, London radio, i perioden mellom oktober 1944 og fram til frigjeringa 1945, skildra nedbrenninga og tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms. Oppgåva er ein komparativ, kvalitativ analyse av dei ulike mediekjeldene der eg både ser på korleis hendingane blei skildra innanfor dei legale avisene og dei illegale media, og på tvers av desse. Dei legale avisene blir dessutan samanlikna med Pressedirektiv og Tagesanweisungen som blei sendt ut av høvesvis Pressedirektoratet og Presseabteilung. Eg prøver å kome fram til kva slags grunnforteljing dei legale avisene, åleine og saman med direktiva, skapte om tvangsevakueringa og nedbrenninga, og kva slags motforteljing dei illegale media formidla. Kor propagandaprega og sjablongprega er dei to forteljingane, er hendingane framstilt heilt svart-kvitt eller finst det nokre gråtoner? Kva konsekvensar fekk media si påverknad for befolkninga i Noreg?nno
dc.language.isonno
dc.subjectBrent Jord. Tvangsevakuering. Evakuering. Nord-Troms. Finnmark. Propaganda. Sensur
dc.titleSvart på kvitt med nokre gråtoner Ein analyse av 7 ulike medium si dekning av gjennomføringa av Brent jords taktikk i, og tvangsevakueringa av Finnmark og Nord-Troms i perioden frå oktober 1944 til frigjeringa 8. mai 1945.nno
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-18T22:27:37Z
dc.creator.authorStangeland, Julia
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59889
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57149/1/Masteroppg-ve-i-historie--v-ren-2017--Julia-Stangeland.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata