Hide metadata

dc.contributor.authorSakrisvold, Ole Martin Lefsaker
dc.date.accessioned2017-08-18T22:27:33Z
dc.date.available2017-08-18T22:27:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationSakrisvold, Ole Martin Lefsaker. Reallønn for strevet? En undersøkelse av rørosarbeidernes levestandard 1800 - 1830. Master thesis, University of Oslo, 2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/57145
dc.description.abstractDenne oppgaven handler om arbeiderne ved Røros Kobberverk og deres levestandard. Hovedspørsmålet som behandles er: Hvordan var levestandarden var for arbeiderne i gruvene og hyttene ved Røros Kobberverk i perioden 1800 – 1830? For å svare på dette ser vi i oppgaven på to indikatorer for levestandard, nemlig reallønn og formue. Undersøkelsen av disse har vært empirisk – med lønnsutgifter, prislister og skifter fra Røros som hovedkilder. Som et underspørsmål har oppgaven også hatt som mål å se rørosarbeidernes levestandard i forhold til levestandarden hos andre deler av den norske befolkningen i samme tidsrom. Som bakgrunn for den generelle levestandarden i Norge benyttes oversiktslitertur på emnet. Undersøkelsene viste at levestandarden til arbeiderne ved Røros Kobberverk var svært lav i tiden 1800-1815. På tross av en etterfølgende bedring i tiden 1815-1830, ser det ut til at de måtte tåle en lav levestandard gjennom hele perioden sammenliknet med tidligere tider, og en slakere positiv utvikling enn folk flest i sin samtid. Denne utviklingen skyldtes sannsynligvis en rekke faktorer, men der avhengigheten av nødvendighetsvarer utenfra – og det underbetalte lønnsarbeidets avgjørende rolle i ervervelsen av disse – peker seg ut som en sentral faktor basert på undersøkelsene av arbeidernes reallønn og formue i perioden 1800 - 1830.nob
dc.language.isonob
dc.subjectreallønn
dc.subjectRøros
dc.subjectlevestandard
dc.subjectskifter
dc.subjectformue
dc.subjectarbeidere
dc.subject1800 - 1830
dc.titleReallønn for strevet? En undersøkelse av rørosarbeidernes levestandard 1800 - 1830nob
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2017-08-18T22:27:33Z
dc.creator.authorSakrisvold, Ole Martin Lefsaker
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59886
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/57145/1/Sakrisvold_Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata