Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-31T12:30:41Z
dc.date.available2017-07-31T12:30:41Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56333
dc.description.abstractUnder forundersøkelsene i forbindelse med forslag til reguleringsplan for Eg sykehus ble det funnet en steinalderboplass under sjakting av den såkalte Nedre Egelund Slette IV. I en av sjaktene kom det for dagen et ildsted med skjørbrent stein, kull­blandet jord og noe flint og keramikk. På nevnte lokalitet er det planlagt nytt vaskeri. Vaskeriet ville ikke komme i direkte berøring med steinalderboplassen, men da den kunne bli skadd under anleggsarbeid, ble det søkt om frigivelse av den etter en forutgående undersøkelsøkelse. De arkeologiske undersøkelsene fant sted i tiden 5.5. - 15.5.1986. Gravningen ble ledet av under­tegnede. Feltassistenter var cand.mag. Gro Fossum og frisørmester Knut Holtbråten.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderboplass. 1986. Eg (150), Kristiansand, Vest-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorNybruget, Per Oscar
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59089
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56333/1/Utgravningsrapport1986.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata