Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-31T11:25:51Z
dc.date.available2017-07-31T11:25:51Z
dc.date.issued1977
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56325
dc.description.abstractRestuareringen foregikk i tiden 1 - 5 november 1977. Deltagere var Barbro Johnsen-Welinder og under­tegnede. Etter en befaring på feltet sammen med bygartner Gabrielsen, ble man enige om å konsentrere arbeidet om haugene 1-4. Haug 5 som er mest ødelagt, ble ikke restaurert, fordi den i ferdig restaurert stand ville gå et godt stykke ut i kjørebanen på Sømsveien. Før restaureringen tok til, ble alle hauger, inklu­dert haug 5, målt og fotografert. Utifra profil­tegningene ble så haugenes nye profil konstruert. Deretter ble massene kjørt på haugene for så å bli gravplanert med traktor. Til slutt ble haugene fin­planert med hånd. Til slutt ble alle hauger foto­grafert i restaurert tilstand. Tilsammen medgikk ca. 100 m. masse.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.titleGravfelt. Feviktoppen (50/164), Grimstad, Aust-Agder.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMarstrander, Lyder
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59080
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56325/1/Innberetning_Restaurering_Gravfelt_Feviktoppen_Gr%C3%A5lum_Gnr50-164_LMarstrander-1977_Total.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata