Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-31T10:59:34Z
dc.date.available2017-07-31T10:59:34Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56322
dc.description.abstractBakgrunnen for undersokelsene i Siljanvassdraget var funn av stein­alderkarakter ved i alt 5 lokaliteter ved Vanebuvatn og Sporevatn 1. juni 1975, på en befaring foretatt av Helge J. Hoeg og undertegnede. Disse to vannene samt vannet Mykle er tidligere regulert av Vestfold Kraftselskap, slik at den tidligere strandsonen langs disse vannene nå utvaskes ved gjentatte oppfyllinger og nedtappinger hvert år. For å få reddet mest mulig av det som ennå finnes til­gjengelig av forhistoriske kulturspor langs disse tre vannene, søkte Universitetets Oldsaksamling om kr. 9.500,- fra Vestfold Kraftselskap, Tønsberg til arkeologiske undersokelser sommeren 1976. Dette ble innvilget. Grunneieren i området, Treschow-Fritzoe, Larvik, stilte seg imøtekommende til undersøkelsene. Resultatet av undersøkelsene i 1976 må kunne sies å være av meget stor verdi. Ved de tre vannene ble det registrert i alt 17 lokaliteter med steinalderfunn (heri inkludert de fra 1975 registrerte). Tre av disse ble helt eller delvis utgravd, tilsammen 171 m2. De øvrige lokalitetene var stort sett svært små, og alle funn som kunne obser­veres i overflaten på disse ble oppsamlet. Tilsammen synes disse funnene fra Siljanvassdraget å gi et ganske godt tverrsnitt av jaktvirksomheten i området gjennom største delen av steinalderen, fra omkring 7000 f.Kr. og fremover gjennom eldre steinalder, yngre steinalder og helt frem til bronsealderen, omkring 1ooo f.Kr. Antagelig er det særlig jakten på elg som har vært av storst betydning i området i steinalderen . Boplassene ved Ramsbukta ved Mykle ligger f.eks. rett ut for et viktig elg.trekk, og ved Sporevatn er det gode beiter for elg like bakenfor boplasslokalitet­ene på N-siden. I alle de undersøkte vannene er det dessuten ørret. De arkeologiske undersøkelsene i Siljanvassdraget er blitt utført i tilknytning til det s.k. Telemarkprosjektet som drives av Old­saksamlingen. Ved siden av universitetsstipendiat Egil Mikkelsen og vitenskapelig assistent Helge J. Hoeg, som arbeider i prosjektet, deltok cand.philol. Marit Frøystad og stud.philol. Sissel Falck i undersøkelsene i Siljanvassdraget. Det ble utført i alt 300 timeverk til undersøkelsene i felt 1976.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSteinalderlokaliteter. Siljanvassdraget 1976, Siljan kommune, Telemark, Kongsberg kommune, Buskerud.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorMikkelsen, Egil
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59078
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56322/1/Rapport_Siljanvassdraget_EMikkelsen_1976_C34707-C34723_Total.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata