Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-31T09:09:43Z
dc.date.available2017-07-31T09:09:43Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56320
dc.description.abstractInnberetning etter undersøkelse av gravrøys på Ås østre gnr.41/2, Sande, Vestfold. Undersøkelsen pågikk i flere perioder i tidsrommet 18.august til 19.november 1997. Omkring 50% av røysen er undersøkt. Massene ble såldet. Det ble funnet en rekke metallgjenstander i tillegg til brente knokler. Funnene tilhører sannsynligvis en eller flere begravelser, men det usikkert om de primært har tilhøret den undersøkte gravrøysen. På bakgrunn av gjenstandsfunnene kan graven foreløpig dateres til 200-300 e.Kr.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGravrøys. Modernisering av vestfoldbanen, Parsell 3 og 4. Ås Østre, 41/2, Sande, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSjurseike, Ragnhild
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59075
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56320/1/%C3%85s-%C3%98stre-Gnr41-2_1997_Modernisering-av-Vestfoldbanen_Parsell3-4_Sande_kommune_Ragnhild-Sjurseike.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata