Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-28T13:18:23Z
dc.date.available2017-07-28T13:18:23Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56308
dc.description.abstractFastsetting av særskilt fredningssone og avsluttning av ordinær drift av kleberbruddet i Åsåren gjordt det påkrevd å foreta en arkeologisk undersøkelse for å bringe klarhet i hva som fortsatt var bevart av kulturspor etter den gamle kleberutvinningen. Kleberbruddet har vært drevet helt opp til våre dager i regi av A/S GRANITT. Det var dette selskapet som bar omkostningene av den arkeologiske undersøkelsen. Den arkeologiske undersøkelsen ble gjennomført i perioden 07 .-11.08.1995. Harald Jacobsen var prosjektleder, undertegnede, Torbjørn Landmark, var feltleder og Kristin Os var feltassistent. A/S GRANITT leide inn en gravemaskin m/fører for de fire siste dagene av undersøkelsen. Tilsammen ble det utført 19 dagsverk, i tillegg til 4 dagsverk: med gravemaskin. Det ble fort klart at vi under de moderne avfallsmassene hadde funnet et inntakt avfallslag fra middelalder. Det meste av undersøkelsen ble brukt til å avgrense dette avfallslaget. Det viste seg å være et stort og omfattende lag med mange funn. Strategrafien peker i retning av at hele området er ryddet og tatt i bruk under ett. Dette, sammen med de omfattende avfallslag tyder videre på stor produksjon i bruddet i middelalderen. Majoriteten av funn var ødelagte k:leberkar av middelaldersk type.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleKlebersteinsbrudd. Åsåren, 216/1, Sel, Oppland.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorLandmark, Torbjørn
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59063
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56308/1/%C3%85s%C3%A5ren_0517-216_Innber_TLandmark1995.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata