Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-28T10:45:17Z
dc.date.available2017-07-28T10:45:17Z
dc.date.issued1976
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56302
dc.description.abstractDen 7.9.76 var Einar Westgaard i ferd med å grave en rorledningsgroft til en kum like ved Rytjernet. På ca. 1,5 m dyp fant han en knokkel som han forst trodde stammet fra en stor fugl. Tilfeldig viste han samme dag knokkelen til byveterinær Erik Holager som straks konstaterte at knokkelen var leggbeinet av et menneske. Neste morgen kontaktet Holager forstekonservator Arne Skjolsvold og etter oppdrag fra ham reiste undertegnede til Vang for å foreta en vurdering/eventuell utgravning av skjelettet. Alt tyder på at skjelettet i myra er plassert der. Steiner og bjorkestammer som var plassert over det viser at det har vært meningen å skjule liket. Funnstedet ligger like ved den gamle ferdselsvegen mellom Vang og Loten. Hvis kraniet hadde ligget i myra sammen med de ovrige skjelettdelene, ville jeg ha funnet det under gravningen. Det er der­ for hoyst sannsynlig at liket er nedlagt uten hode. At skjelettdelene lå i uorden, kan tyde på at det har ligget på bunnen av åpent vann. Sneglehus og skjell i samme lag som beinrestene tyder også på vann. Westgaards utgravningsmåte må betegnes som noe hårdhendt, og man kan ikke se bort ifra at enkelte detaljer omkring funnet er gått tapt. Han hadde lagt merke til reiprestene som han også tok vare på. Det er vanskelig å måle hvor dypt i myra skjelettet lå da overflaten var sterkt forstyrret pga. ploying og groftegravningen. 1,5 m kan ha en feilmargin på et par cm.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleSkjelettfunn. Ry, 13/1, Vang, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorNybruget, Per Oscar
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59057
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56302/1/Innberetning_Ry_PONybruget_1976_total.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata