Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-28T09:19:39Z
dc.date.available2017-07-28T09:19:39Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56301
dc.description.abstractÅker-prosjektet har i perioden 1991-94 gjennomført den mest omfattende kartlegging og undersøkelse av kulturminnene på Åker gård noensinne. Det er fastslått at det har stått langhus nær det nåværende tunet fra yngre romertid og frem til og med vikingtid. Det er funnet meget store kokegroper fra romertid og folkevand1ingstid, som kanskje kan settes i sammenheng med tinget på Åker. Det er undersøkt spor etter smykke­redskaps- og kamproduksjon fra omkring 400 AD. Bryggesteinsforekomstene er gransket og datert til yngre jernalder og tidlig middelalder. Bryggesteinene er i dag i stor grad redeponert fra sin opprinnelige beliggenhet i røyser. Etter undersøkelsen ble utgravningsfeltet restaurert omhyggelig. Referansepunkter for fremtidige undersøkelser ble etablert. Det arkeologisk viktige boplassområdet mellom stabburene og låven er nå tatt ut av drift og sådd til med gress og hustomt I er markert i plenen. De gjenværende sporene etter sentralplassen på Åker er vernet for ettertiden.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Åker gård 1992-1994, 7/201, Hamar kommune, Hedmark.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorPilø, Lars
dc.identifier.urnURN:NBN:no-59056
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56301/1/%C3%85ker1992-1994_LarsPil%C3%B8.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata