Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-25T11:32:57Z
dc.date.available2017-07-25T11:32:57Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56224
dc.description.abstractLokaliteten vart registrert av Telemark fylkeskommune i mai og juni 2007. Det vart da funne ein del strukturar som vart tolka som stolpehol, to av desse blei datert til yngre bronsealder. Ein struktur som vart tolka som eldstad blei datert til merovingertid. Ved utgravinga i september 2008 blei det raskt klart at dei fleste strukturane som fylkeskommunen hadde registrert var restar etter ein større rotbrann. Alle strukturane vart avskrivne eller tolka som svært usikre. Det vart kun funne to nye strukturar ved utgravinga, ei kokegrop S1 er datert til 250-550 AD og ei nedgraving til 1490-1360 BC. Dateringane viser at det har vore ein liten aktivitet på staden i ulike periodar av forhistorien. Prosjektleder: Zanette Tsigaridas Glørstad.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.publisher
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. Åby, 47/1, Bamble kommune, Telemark fylke.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorSkogsfjord, Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58993
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56224/1/RPT_T_Bamble_Aaby_070109.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata