Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-25T10:57:01Z
dc.date.available2017-07-25T10:57:01Z
dc.date.issued1978
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56216
dc.description.abstractI forbindelse med utvidelsen av et steinbrudd på .Håkestad ble fredningen av en gravhaug hevet. Haugen og området omkring steinbruddet var tidligere befart av Chr. Keller (se innberetning i UO top.ark.). Utgravningen viste at gravhaugen var ca. 10 mi diam og største hØyde nå var ca. 1 m Haugen hadde vært utsatt for et plyndringsforsøk, men dette hadde så vidt en kunne konstatere ikke ødelagt noe gravanlegg. I haugens N-lige halvdel fantes et leirkar med brente bein og en beinkam og det ble funnet 5 hele og fragmentariske fibler av bronse. Spredt i brannflakets NV-del fantes en konsentrasjon av brente bein, sammen med en del grove uornerte leirkarskår og et jernfragment. Spred i brannflaket fantes skår av grov uronert keramikk og biter av brente bein. I haugfyllen og i sandlaget under gravhaugen fantes en del artefakter og avslag av flint og stein. Disse å stamme fra en eller flere boplasser som må ligge i nærheten av gravhaugen.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGravhaug. Håkestad Østre, 51/1, Tjølling, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorHaavaldsen, Per
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58971
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56216/1/RPT_V_Larvik_Haakestad_ostre_1978.PDF


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata