Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-25T08:58:17Z
dc.date.available2017-07-25T08:58:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56213
dc.description.abstractI forbindelse med ny reguleringsplan for Krukåsen 1056/1, 1056/2 og Lingum 1064/6 gjennomførte KHM en arkeologisk utgravning av en gravhaug og en gravrøys (ID 48737 og 19132) i perioden 27.09.2012 – 09.11.2012. Krukåsen ligger mellom byene Sandefjord og Larvik, om lag 5 km i luftlinje fra kysten, på utsiden av Raet, i overkant av 1 km unna. Den N-S-gående åsryggen består av to lave koller som er preget av eksisterende steinbrudd med tilhørende deponiområde. Gravrøysen var oval og besto av en lav røys omgitt av en fotkjede av store stein. Det ble funnet flere gjenstander i røysen, men ingen beinrester. Funnene omfattet sverdhjalt med grep, kniv, seks perler, skår av klebersteinskar, slipestein og fragmenter av bly (C58446). Perlene kan dateres til FvT/MvT, og sverdhjaltet til Vikingtid. Under røysen ble det funnet enkelte fragmenter av flint, hvorav en flateretusjert som kan dateres til SN/EBA. Disse indikerer at området også omfatter steinalderaktivitet. Gravhaugen var skadet av anleggsvei og det var lagt moderne masser inntil, og delvis over haugen. Mindre enn 50 prosent av haugen var bevart og den kan ha vært rekonstruert i moderne tid. I tillegg var det en plyndringssjakt og grop midt i haugen. Det ble funnet en spiker av jern og ett vektlodd av bly (C58447), men ingen beinrester. Haugen lå like ved, og var svært lik, en annen gravhaug som ble undersøkt i 1978. Denne ble datert til EJA. Det er sannsynlig at begge haugene har tilhørt samme gravfelt. Prosjektleder: Ole Christian Lønaas.en_US
dc.publisherKulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo Fornminneseksjonen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleGravminner. Lingum 1064/6, Larvik, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorDerrick, Michael
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58968
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56213/1/RPT_V_Larvik_Lingum_020414.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata