Hide metadata

dc.date.accessioned2017-07-24T12:41:15Z
dc.date.available2017-07-24T12:41:15Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/56198
dc.description.abstractUnder flyrekonosering 24.8.76, ble det oppdaget en rekke vekstmerker (qrop marks) på et område under Vestre Virik, (se utsnitt av okonomisk kart­verk). Det ble observert to mulige hustufter og en rekke ringer som alle fremtrådte som vekstforhoyninger i Raspåkeren. (Se foto l og 2). På området er det tidligere registrert 1 gravhaug. De strukturene som ga utslag som vegetasjonsmerker er alle truet ved fortsatt dyrking av jorden. Undersøkelsen i 1978 viste at det fortsatt er be­vart så mye av den eldre jernaldersgården at fort­satte undersøkelser kan gi gode resultater. Av særlig interesse synes husformene å være da de tidligere ikke er.kjent i norge. Men på bakgrunn av 1978 undersøkelsene må en også råde til at en ved framtidige undersøkelser flateavdekker langt større områder, da dette synes å være eneste måte å få en fullgod oversikt over strukturene på.en_US
dc.publisherUniversitetets Kulturhistoriske Museer Oldsaksamlingen
dc.relation.ispartofRapport Arkeologisk utgravning
dc.titleBosetningsspor. virik Vestre, 121/1, Sandefjord, Vestfold.en_US
dc.typeResearch reporten_US
dc.creator.authorHaavaldsen, Per
dc.identifier.urnURN:NBN:no-58957
dc.type.documentForskningsrapporten_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/56198/1/RPT_V_Sandefjord_Virik_1976.PDF


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata